shopping bag Το καλάθι σας είναι άδειο., 

QR-Code

QR-Code dieser Seite

Λίστα προϊόντων

Πολιτική Επιστροφής

Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν επιθυμείτε αφού δεν έχει ανοιχτεί ή καταστραφεί η συσκευασία του εντός 30 ημερών από την παράδοση για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα επιστροφής τα επιβαρυνόμαστε εξ ολοκλήρου εμείς αν η επιστροφή είναι ένα αποτέλεσμα δικού μας λάθους (λάβατε ένα λάθος ή ελαττωματικό στοιχείο, κ.λπ.).

Θα πρέπει να περιμένετε να λάβετε την επιστροφή χρημάτων σας εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παράδοση του προϊόντος στον αποστολέα, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να λάβετε την επιστροφή πιο γρήγορα. Αυτή η χρονική περίοδος περιλαμβάνει το χρόνο διέλευσης μέχρι να λάβουμε την επιστροφή σας από τον αποστολέα (5 έως 10 εργάσιμες ημέρες), το χρόνο που χρειάζεται για να επεξεργαστούμε την επιστροφή σας από τη στιγμή που θα το παραλάβουμε (3 έως 5 εργάσιμες ημέρες) και το χρόνο που χρειάζεται η τράπεζά σας για να επεξεργαστεί το αίτημά επιστροφής (5 έως 10 εργάσιμες ημέρες).

Αν επιθυμείτε  να επιστρέψετε ένα στοιχείο, απλά συνδεθείτε με το λογαριασμό σας, δείτε το στοιχείο "Παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί» κάτω από το μενού «Ο λογαριασμός μου» και κάντε κλικ στο σημείο επιστροφής. Θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail για την πορεία της επιστροφής σας μόλις λάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν.

Πολιτική Αποστολών

Μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα μας σχεδόν σε οποιαδήποτε διεύθυνση στον κόσμο. Σημειώστε ότι υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένα προϊόντα, καθώς και ορισμένα προϊόντα δεν μπορούν να αποστέλλονται προς διεθνείς προορισμούς.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα εκτιμήσουμε το κόστος μεταφοράς και τις ημερομηνίες παράδοσης για σας με βάση τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που ζητάτε και τις επιλογές αποστολής που θα επιλέξετε. Ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που θα επιλέξετε, οι εκτιμήσεις για την ημερομηνία αποστολής ενδέχεται να εμφανίζονται στην σελίδα αποστολών.

Σημειώστε επίσης ότι τα ποσοστά χρέωσης για την αποστολή για πολλά προϊόντα που πωλούμε είναι με βάση το βάρος. Το βάρος του κάθε προϊόντος μπορείτε να βρείτε στην σελίδα λεπτομερειών του. Για να ληφθούν υπόψη οι πολιτικές των μεταφορικών εταιριών  που χρησιμοποιούμε, όλα τα βάρη θα στρογγυλοποιούνται στον επόμενο ακέραιο αριθμό κιλού.

Περιορισμένη άδεια

Το παρόν κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το παρόν κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το e-shop.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το παρόν κατάστημα, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το παρόν κατάστημα είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του παρόντος καταστήματος και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

FacebookTwitter
Pin It